AL-TIJD

Advent, wachten op de komst van het licht

De wederkomst van het licht. Een foto van de opkomende zon in de adventsperiode, de donkere dagen voor kerst. Onze kat Jazz op ons terras, oog in oog met het licht. Wat een mooie verwijzing naar wat we zijn: licht. Onze verrijzenis uit de duisternis in het licht. Het licht dat (er) altijd AL was, is en zal zijn. Niet buiten, maar in ons. Licht ontmoet licht.

Download de PDF

Lees ook