AL-TIJD

Wie is

Al schrijvend, ontstaat er voor mij helderheid. Met een knipoog, een prik en een lach schrijf ik over mijn unieke innerlijke weg van bewustwording, doorspekt met mijn visie, inzichten en geheel eigen interpretaties van alle informatie die mij gegeven is. Het is mijn passie geworden. Daarnaast is het tijd om in mijn kracht te staan, op eigen benen, en verder door te geven wat mij gegeven is.

We beleven verschillende dimensies. Een belangrijke is die van de dualiteit. Het voelen van afwisselend pijn en vreugde brengt ons terug in balans. Pijn, zichtbaar in de buitenwereld als niet-goed en voelbaar als onvrede, nodigt uit om de donkerte in onszelf te herkennen, in het licht te zetten en in liefde op te nemen (acceptatie). Onze oordelen en meningen óver het leven buiten ons (schaduwwereld/overleven) geven aan dat er nog angst en pijn in ons verborgen zitten. We ascenderen met de aarde mee en kunnen niet blijven vasthouden aan wat zwaar voelt en ons niet meer dient. Het gaat om doorvoelen wat is, vreugde én pijn. Als we de donkerte in onszelf herkend hebben en toelaten, kan het ons loslaten. Verantwoordelijkheid nemen en opruimen, zodat er ruimte komt voor ons gehe(e)l(d)e potentieel.

Het is tijd, AL-tijd!

Zo zag ik het niet altijd. Jaren heb ik gewerkt met slachtoffers, in letselschadezaken op een advocatenkantoor en bij slachtofferhulp. Hoe duidelijk werd toen (en nu nog steeds) mijn leven gespiegeld. Toen die jas begon te knellen, kwam ik terecht bij een centrum voor bewust leven. In mijn boekje AL-tijd! schrijf ik over mijn bewustwording. Het e-book AL-tijd! is voor jou, AL’s cadeau. De link vind je op de website.

Ik vertrouw en geloof dat wij ontwikkelen naar een steeds vrediger wereld. In feite is vrede (er) AL, AL-tijd! Wij maken het gedoe. Alles is volledig tot onze beschikking om ons veilig thuis te weten en te voelen. Ik weet dat het leven met mij communiceert om mij daarin te begeleiden. Ik vertrouw volledig op Liefde, in ons Allen aanwezig. Ons collectieve trauma is het afgescheiden voelen van het geheel. Wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dobberend op de woelige baren van de AL-zee. Logisch dat we ons soms zeeziek voelen. Maar echt, All is Well!

Het is mijn diepste verlangen om mijzelf steeds weer terug te vinden. En omdat ik dat zo voel, weet ik dat ik niet de enige ben. Daarom wil ik er ook voor jou zijn. Zodat we samen kunnen gaan. Allemaal op pad, onze unieke innerlijke weg. Eén ding is duidelijk: we zijn niet alleen, maar AL-één, (w)hole in one! Ga je mee, op eigen benen? Welkom op de website van AL-tijd.

Voor AL-tijd!

Coby Terstappen