AL-TIJD

Het sprookje van LAV

Introductie

Dit sprookje van LAV draag ik op aan Shelly. Zij kreeg op het voortgezet onderwijs te horen dat de school voor een community coach zou zorgen als zij zelf een hulpvraag zou formuleren. En die kans greep zij aan. De match was met mij. Tijdens de kennismaking vertelde zij haar verhaal en haar hulpvraag. Ik was verbaasd zoveel overeenkomsten te zien. Ik zag mijzelf in haar. Een knokkende jonge vrouw die alles op alles zette om haar omgeving niet teleur te stellen. De scheiding van ouders. Het gevoel sterk te moeten zijn en er alleen voor te staan.   

We zijn nu vele jaren verder en er is nog steeds contact. Mijn innerlijke reis op het spirituele pad heeft intussen een verdieping gekregen. Na het laatste contact met Shelly op 29 juli jl. werd ik geïnspireerd door alweer een moedige stap van haar in donkere tijden. Haar uitspraak ‘ik wil vrede in mijzelf vinden’ was de aanleiding tot het schrijven van dit sprookje. De gezinssituatie is voor het sprookje gewijzigd. 

Dank je wel lieve Shelly. Ik heb alle vertrouwen in jou. Want ik weet dat jouw reis eindigt met ‘en zij leefde nog lang en gelukkig’. 

Coby Terstappen, 8 augustus 2019

Inhoudsopgave

  1.  Land van Altijd Vrede, LAV

  2.  Het spel van LAV

  3.  Shelly

  4.  Verleden en toekomst

  5.  Aarde

  6.  Kracht van gedachten

  7.  Vader wenst goede reis

  8.  Shelly’s avontuur

  9.  Van donker naar licht

10.  Verlossing

 

1. Land van Altijd Vrede, LAV

Vlakbij maar diep verborgen ligt het Land van Altijd Vrede.  LAV is niet zomaar een land. Het is een Koninkrijk zonder grenzen en is IN-mens groot. De Koning van LAV is vader van miljoenen LAV-ers. Zij lijken allen sprekend op hem. Bijzonder is dat zij allen geen leeftijd en lichaam hebben. Toch kennen ze elkaar allemaal. De LAV-ers hebben allemaal twee namen: Elk en Ander. En als Elk iets aan Ander wil vertellen, heeft Ander het al gehoord voordat Elk een woord heeft gezegd. Dat komt omdat LAV-ers altijd zijn verbonden en spreken met gedachtekracht. Misverstanden zijn er niet omdat Elk voelt wat Ander voelt. In LAV houden ze zoveel van elkander dat ze nooit onenigheid hebben. Ze zijn één in LAV.  De LAV-ers kunnen alle capriolen uithalen die ze willen, zonder te vallen. Ze springen, duiken, vliegen dat het een lieve lust is. En in LAV is het natuurlijk altijd vrede.

Het Land van Altijd Vrede is diep verborgen, maar voor ieder-één bereikbaar. Het is als een parel, diep in ons bewaard. Het is NU dat het wordt geopenbaard.   

Herken jij je als LAV-er? Of herken je de droomwereld? Wat als dit sprookje jou naar jouw LAV, Leven van Altijd Vrede, kan leiden…

2. Het spel van LAV

Omdat het in LAV altijd vrede is, hebben de LAV-ers een spel bedacht om avonturen te kunnen beleven. Elk spel wordt helemaal uitgedacht. En het eindigt altijd met ‘zij leefden nog lang en gelukkig’. Voor het spel wordt een droomwereld gemaakt. De hoofdrolspeler mag bepalen wat het thema is, kiest de spelers uit en geeft hen namen en rollen. Bovendien krijgen alle spelers lichamen van man of vrouw.  Heel anders dan in LAV, waar dat niet bestaat. Ook wordt in het spel ‘verleden’ en ‘toekomst’ gebracht. Ook wel ‘tijd en ruimte' genoemd. In LAV is er alleen maar NU, eenheid en gelijkheid. In het spel worden onenigheid, tegenstelling, ongelijkheid, beperking en eenzaamheid bedacht met gedachtekracht. Voor LAV-ers is de kracht van gedachten een natuurlijk gegeven. Het idee is dat LAV-ers zich uit de put of gevangenis bevrijden. Het doel is dat spelers allen de weg naar LAV weer terug vinden. Het is een groot feest om de droomwereld en het script van de spelers te maken. Ieder-één staat te springen om het spel te spelen. De koning blijft in LAV. De spelers kunnen tijdens het spel in verbinding komen met hun vader. Maar dat lukt niet als zij in ‘verleden’ of ‘toekomst’ zijn. Dat kan alleen in NU.

3. Shelly

Met groot plezier wordt de naam van de hoofdrolspeler bedacht en het thema van het avontuur. Dit keer wordt het een vrouw met de naam Shelly. Zij wordt vernoemd naar een schelp die zich kan sluiten en waarin een prachtige parel verborgen ligt. Shelly kiest als thema onvrede. Precies het tegenovergestelde van wat er in LAV altijd is. In de droomwereld wil zij groeien van onvrede naar vrede in zichzelf. Zij kiest een gezin met een vader, een moeder en twee jongere zusjes. Om de onvrede goed te kunnen ervaren kiest zij een specialiteit die in de droomwereld wordt gezien als een beperking. De specialiteit ‘autisme’ ondersteunt haar om te groeien. Het zal haar de kwaliteiten focus, sterke wil en doorzettingsvermogen geven om vol te houden. Shelly verdeelt en beschrijft de rollen voor alle spelers met veel liefde. Vreugdevol klinkt het: ‘ik wil wel je zusje zijn met een specialiteit’; ‘ja, ik zal je mama zijn en je een paar oorvijgen verkopen’; ‘ik zal mijn best doen om je zo goed mogelijk te pesten‘; ‘ik zal je coach zijn en af en toe een tipje van LAV oplichten’. Maar de rol van papa bleef lang niet ingevuld, totdat er klinkt: ‘ik houd zoveel van je dat ik die rol voor je wil spelen; ik zal je verlaten en verdriet doen; het zal je diepe onvrede brengen’.

4. Verleden en toekomst

Om de rollen goed te kunnen spelen voor Shelly’s onvrede, wordt er voor elke speler een ‘verleden’ met angst en pijn gemaakt. Voor mama pijnlijke herinneringen aan de vele deuken die zij opgelopen heeft. De pester krijgt de herinnering van lang gepest te zijn. De zusjes kunnen niet anders dan hun pijn en angst doorgeven. De coach zal eerst Shelly’s onvrede in haar eigen verleden zien en zal zich LAV herinneren voor haar rol. Papa, die Shelly’s onvrede tot een crisis zal brengen, zal in zijn herinnering zelf verlaten zijn, diep verdriet hebben gekend en in crisis zijn geweest; een zware maar dankbare rol. Als het verleden voorbij is, zou onvrede ook voorbij kunnen zijn. Maar in de droomwereld is het moeilijk de herinnering van verleden los te zien en los te laten. Zo komt ‘toekomst’ in het spel. In toekomst worden goede of kwade gedachten over verleden meegenomen. De spelers die onvrede in hun verleden hebben gekend, maken met hun angstige herinnering aan het verleden, angst voor een toekomst. Gelukkig speelt dat alleen in denkbeelden. Spelers zien in hun leven dat angst gerechtvaardigd is. ‘Zie je wel, je kan onverwacht slachtoffer worden!’. Zowel goed of slecht wordt als echt ervaren. Maar niets is waar gebeurd.

5. Aarde

De droomwereld krijgt van de spelers de naam Aarde. Met heel veel liefde en plezier komt vader helpen met de creatie van de blauwe planeet en het wijdse heelal met een overvloed aan planeten, sterren, zonnen en manen. Hij is een ware kunstenaar. Aarde zelf krijgt een prachtige natuur en een bonte variëteit aan leven. Dingen krijgen allerlei vormen van talloze materialen. Het resultaat mag er zijn. Alles klopt. Vader zelf kijkt met tevredenheid. De toekomstige bewoners van de droomwereld zullen echter niet in de gaten hebben dat alles al perfect is. Zij leven in onvrede, tekort en niet goed genoeg. De schoonheid zien ze niet en alles wat de aarde geeft, wordt toegeëigend. Op een bepaald moment zullen bewoners gegroeid zijn in bewustzijn en hun gedrag in het verleden zien. Zij zullen proberen goed te maken wat in het verleden is verwoest, maar realiseren zich niet dat zij datgene wat zij hebben aangericht alleen zichzelf hebben aangedaan. Bovendien is herstellen in de droomwereld een hels karwei. De wereld is alleen voor het spel gemaakt. Wat bewoners denken en geloven zal door de wereld en de medebewoners worden  weerspiegeld als werkelijkheid. De sleutel voor herstel en genezing van aarde en bewoners bevindt zich zeer nabij.

6. Kracht van gedachten

Gedachtekracht is de LAV-ers van nature gegeven. In de droomwereld wordt het thema van Shelly uitgespeeld: groeien van onvrede naar vrede in zichzelf. LAV-ers weten dat zij alles kunnen creëren wat zij willen. Zij hebben het van hun vader geleerd. In de droomwereld zal het iets anders gaan. Daar kan vrede en onvrede bedacht worden. Met het gevoel van vrede en dankbaarheid alsof alles er al is, zal datgene onmiddellijk verschijnen waar dankbaarheid naar uit gaat. In de droomwereld, anders dan in LAV, kan er vertraging zijn door bijvoorbeeld twijfel, manipulatie, wantrouwen of controle over het gewenste. Met het gevoel van onvrede, gebrek of tekort komt datgene wat je denkt en gelooft naar je toe: onvrede, tekort, gebrek. Dat schiet niet op! Je draait in kringetjes. Daar ben je vergeten dat alles tot je beschikking is en dat alles al goed is. In de droomwereld denk je te moeten sleutelen en helpen in die buitenwereld waar jij onvrede ziet. Dat kost je heel veel moeite en zal niets opleveren. Slechts nog meer onvrede. Zal Shelly in staat zijn te groeien van onvrede naar vrede in zichzelf? Natuurlijk! Het eindresultaat staat vast: zij leefden nog lang en gelukkig. De spelers zullen die kracht weer helemaal opnieuw moeten ontdekken. Wat een leuk spel!

7. Vader wenst goede reis

En dan is het zover. Vader herhaalt de spelregels. Zodra de droomwereld is bereikt, zijn de LAV-ers vergeten wie zij zijn. Vergeten dat het NU en al vrede is. Spelers leven met angst, verleden en toekomst. Ze denken dat zij een lichaam zijn met zintuigen en rollen en dat dat het belangrijkste is. Zij vertrouwen en geloven hun zintuigen die achteruitgang van de wereld en ellende van bewoners zien; het is echter de weergave van hun eigen tekortkomingen. Het vrije leven zonder vorm is vergeten. Ze denken dat zij eenzaam zijn, alles alleen moeten doen en vergeten dat zij AL-één zijn. Ook de gedachtekracht is vergeten. Spelers willen graag alles goed maken en ieder ander in nood helpen. Vader zegt continu in hun nabijheid te zijn, maar ook dat zullen zij vergeten. De enige uitweg uit het spel is om de vergissingen, gedachten over verleden en toekomst, los te laten en te vervangen door: ‘ik ben een LAV-er’. Alleen NU telt. In NU kan er contact zijn met LAV. Steeds is er contact en worden er aanwijzingen vanuit LAV gegeven, maar gedachten verstoren de verbinding tussen Aarde en LAV. Als Shelly terug is in LAV is het spel over. De droomwereld spat uit elkaar. Alle spelers zijn weer vrij. De LAV-ers hebben er zin in en kunnen niet wachten. Goede reis!

8. Shelly’s avontuur

Shelly’s ervaring op Aarde verloopt heel moeizaam. Zij ondervindt veel problemen van haar beperking autisme. Ze voelt zich niet goed genoeg en haar ouders hebben last van haar. Ze krijgen er ruzie van. Om het voor haar ouders niet zo moeilijk te maken, probeert ze haar uiterste best te doen. Bovendien heeft zij twee zusjes die het haar ouders ook moeilijk maken. Dan krijgen de ouders te horen dat de schoolprestaties niet goed zijn. Dat zij daar wordt gepest, durft ze niet meer te vertellen. Ze wil haar ouders niet belasten met haar problemen. Wat is het zwaar! En dan op een dag is papa zomaar opeens vertrokken, zonder iets te zeggen. Mama is zo verdrietig. Gelukkig komen opa en oma helpen. Komt papa terug? Komt het door mij? Shelly’s zorgen wil ze niet delen. Als een schelp sluit zij zich af. Zij ziet ellende maar uit zich niet, waardoor de druk in de schelp oploopt. Mama en papa hebben nieuwe relaties gekregen waar ze het druk mee hebben. Voor haar is er geen aandacht. Na verloop van tijd komt er hulp van diverse kanten. Keer op keer hoort zij: ‘niet goed Shelly’ en haar antwoord is ‘ik zal beter mijn best doen’. Maar hoe harder ze haar best doet, hoe meer zij in de put zit. Steeds verder raakt ze in het donker. ‘Wie wil er van mij houden?’ 

9. Van donker naar licht

In het donker kan Shelly de zwaarte niet meer verdragen en ze begint zwaarte weg te geven: de schuld die zij in zichzelf voelt, geeft zij aan een ander. Ze is vergeten dat zij Elk en Ander heet en dat zij een LAV-er is. Het is intussen een nachtmerrie geworden. De koning stuurt allerlei aanwijzingen, maar de verbinding is zwak door Shelly’s gedachten over verleden en toekomst. Met schuld en pijn weggeven verwondt en verblindt zij zichzelf steeds meer en kan zij LAV niet meer horen. Elke keer als zij oordeelt en wijst naar een ander, voelt zij zelf schuld. Ieder-één is met elkander verbonden. Maar Shelly wordt niets verweten. In het spel weet ze niet meer wie ze is. Op een dag schrijft zij al haar gevoelens en behoeftes op. Papa moet het horen, zo vindt zij. Samen met een hulpverlener zal ze de brief aan hem voorlezen. Het geeft ruimte. Ze kan zich uiten. Het gesprek met papa is een teleurstelling. Ze hoopt op zijn liefde die ze zichzelf niet kan geven. Maar er komt ook het besef: niemand kan mij gelukkig maken behalve ikzelf; in mij wil ik vrede. Haar specialiteit komt nu van pas: focus, sterke wil om te groeien van onvrede naar vrede in zichzelf en doorzettingsvermogen. Het schelpje breekt een beetje open en een sprankje licht komt binnen…

10. Verlossing

Het gaat beter en beter. Door de wil om te groeien, laat Shelly de donkere gedachten steeds vaker gaan en houdt haar focus gericht op vrede in zichzelf. Herinneringen aan het verleden beginnen te vervagen. Er is steeds meer ruimte voor verbinding met LAV. Het is NU genieten! Opvallend is, dat de wereld ook vrediger is geworden. Haar contacten met anderen verlopen soepeler. Ze is minder snel van slag door gebeurtenissen. Soms kan zij zich gewoon gelukkig voelen, ook al lijkt het chaos buiten haar. In haar is het vrede. Anderen om haar heen vragen zich af wat er met Shelly is gebeurd. Ze zien iets. Heeft ze haar haar anders? Ze is zo mooi! Steeds meer begint ze van zichzelf en van anderen te houden. Liefde in zichzelf maakt dat ze straalt en liefde kan weggeven. En dat ontvangt ze volop terug. Op een dag krijgt ze een boekje onder ogen. Een sprookje met een gekke titel. Ze begint het te lezen en leest het in een keer uit. ‘Oh my God! Ik ben een LAV-er!’ Poef! Stilte. Daar is de koning. Hij jubelt in stilte: ’En zij leefden nog lang en gelukkig! Fijn jullie weer in LAV te zien! Het is groot feest. Shelly zendt de gedachte: ‘Dank aan alle LAV-ers!’. Omgeven door de liefde van haar vader voelt ze zich dankbaar, in LAV!

Lees ook