AL-TIJD

Transformatie en synchroniciteit

Synchroniciteit is er natuurlijk contiNU, maar wij zijn daar niet altijd. Het was voor mij het afgelopen halfjaar opvallend om zoveel toevalligheid te ervaren; het synchroon lopen van De Verbinding (cursus door Nicky Verbeek van januari tot juli 2019), het leven hier en nu en de christelijke feesten (Kerstmis, Pasen, Pinksteren). De Verbinding is een cursus over onze verbinding met bewustzijn, onze scheppende bron. Na de presentatie ‘Wie ben ik? Het levensspel dat we al vele levens lang spelen’ op 12 maart bij Ont-Moet kwamen in mij pittige processen boven drijven. Het enige wat ik kon ‘doen’, was mijzelf met vertrouwen overgeven aan deze transformatieprocessen, waarbij ik mij steeds gesteund wist door De Verbinding (symbool voor de verbinding die er altijd is). Op een bepaald moment ben ik tijdelijk en in sommige gevallen definitief gestopt met alle activiteiten en persoonlijke contacten om letterlijk stil te staan bij mijn intenties achter mijn creaties. Intenties vanuit het hoofd (ego/angst) of vanuit het hart (liefde)? In eerste instantie verbaasd, maar vooral heftig om te ontdekken, dat er nog veel angstcreaties vanuit conditionering (verleden) in mijn leven speelden. Onbewuste creaties vanuit verplichting, schuld en ‘hoe het hoort’. Het werd me duidelijk waarom het leven voor mij voelde alsof ik in kringetjes rond draaide; ik creëerde steeds opnieuw hetzelfde. Door inzicht en vergeving viel een last van mij af. Sindsdien kies ik voor een nieuwe weg, de AL-tijd NU weg. Ik mag bewust vanuit het hart Co-creëren; nederig, sterk en dankbaar. Zien met ogen van heelheid en liefde, met mijn focus gericht op verlangen, wetend dat alles al beschikbaar is. Het komt vanzelf naar mij toe. Ik mag AL’s wil, synchroon met de mijne, in de wereld zetten. Niets meer aan (te) doen. Het is rijk en vrij leven, moeiteloos en precies datgene dat ik het allerliefste doe, waar het hart van vol is… Mijn passie: schrijven en spreken over ontwikkeling van bewustzijn, het vertalen van oud naar nieuw leven, van oppervlakkig naar dieper of anders kijken en het zien van ‘All is Well, AL-tijd!’. Het afgelopen halfjaar liep ook alles synchroon met teksten van de Rozenkruisers: spirituele Kerst, Pasen en Pinksteren; bijbelteksten over historisch werelds leven, getransformeerd naar innerlijk leven.

Je denkt misschien dat ik opeens religieus ben geworden en zo het klooster in kan. Haha, verre van dat; er gaat een nieuwe wereld voor mij open! De bijbel (ik ben zonder religie groot gebracht) is voor mij een prachtige bron en handleiding voor mijn eigen unieke weg. Ik weet nu dat ik synchroniciteit ervaar, omdat ik steeds meer ‘present’ ben op mijn verlichte pad, dat synchroon loopt met het leven, AL-tijd! Zie je het op de foto? Het stromende leven (water) loopt evenwijdig met het zonnige pad, het pad van de zo(o)n. Maak van de twee één. Wacht eens even, wat stond er ook weer in de bijbel over de weg? 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Pssst… wij ook…

Transformatie van oud naar nieuw, gezien in het licht van het oude en nieuwe testament (bijbel, handleiding voor bewustzijn). Het oude testament verhaalt over het nalatenschap van onze oude manier van leven, voor ons opgeslagen ‘in the cloud’ en voor Allen steeds toegankelijk. Sommigen van ons ervaren dat nog steeds als dé werkelijkheid. Het is de wereld van het ego-denken over angst, ziekten, wapens, onenigheid en strijd; van God los, een bestraffende God. De wereld van plicht, schuld, spijt en schaamte, van dualiteit, goed en kwaad, spraakverwarringen, oog om oog tand om tand, waardoor we regels nodig hebben om enigszins orde te brengen in de zogenaamde chaos (de 10 geboden van Mozes). Het is nog steeds deze wereld die wij buiten ons zien en serieus nemen. Die wereld in dualiteit is onze projectie van het oude testament. We mogen ons bewust worden dat wij die wereld zelf creëren. Dat oude testament is in mijn ogen wat we noemen de matrix, illusie of mindfuck. Het heeft geen betekenis. IT doesn’t matter. Onze aandacht (ons geloof erin) haalt het oude testament (verleden) voor ons uit ‘the cloud’. Door in het verleden te geloven, herscheppen we juist wat we niet willen. Het is datgene waar we de strijd mee aangaan, zelfs ziek van worden en dood aan gaan. De kracht van gedachten…

De overgang, transformatie van het oude naar het nieuwe testament betekent loslaten van het oude (onze conditionering, verleden) en open staan voor het nieuwe. Loslaten is ‘laten zijn’ (geen strijd meer) van onenigheid en integreren met de eenheid die je bent. Van persoonlijk naar onpersoonlijk Leven. Loslaten van babylonische spraakverwarringen en toelaten van het feest van de vurige tongen (pinksteren) waar één-ieder dezelfde taal spreekt, de taal van eenheid en Liefde. Het nieuwe testament bevat geen geschiedenis. Het is een onbeschreven boek, aan elke ziel om het te beschrijven. Maar voor het zover is verhaalt de bijbel over Jezus die de lammen en blinden (beperkingen) heelt. Dit is de verwijzing naar ons Allen die het beperkte zicht IN zichzelf aan het helen zijn. Net zolang tot het tijd is om het oude testament (verleden), vertegenwoordigd door (de identificatie met) de persoon, het ego, het vergankelijke, te kruisigen. Het verhaal van deze kruisweg wordt prachtig bezongen door Queen in de Bohemian Rapsodie, al jarenlang op 1 in de top 2000 ;). De horizontale lijn van het kruis is de tijdlijn van het aardse vergankelijke leven, de verticale lijn staat voor de verbinding met het goddelijke eeuwige leven. Op de kruising bevindt zich de ziel, IN - maar niet van - de aardse wereld, verbonden en één met het AL. Het ego verschuift naar de tweede plaats en geeft voorrang aan het Leven. 

In het nieuwe testament komt AL, Vrede, in ons leven (dat er altijd al was, is en zal zijn); de wederopstanding. De bijbel verhaalt over Jezus, de zoon van God. Wij zijn die zonen van God. Mensen met een ziel, de Godsvonk IN ons. Het woord ‘God’ heeft voor velen nog de zware lading van ons oude nalatenschap. Daarom spreek ik liever over het AL met zijn Allen en over wij, AL’s Allesies. Zodra onze aandacht op het AL in ons wordt gericht, innerlijk leven, bevinden we ons in het nu. We laten ons niet meer afleiden door verleden of toekomst. Het is het world wide web van AL-tijd NU! www.al-tijd.nu ;) In het nieuwe leven zijn we een zuiver en open kanaal, dienstbaar aan AL, dat via ons ‘nieuw’ schept. Dat leven voelt vredig, krachtig en liefdevol. Een prachtig idee valt ons in. We voelen enthousiasme en mogen ermee aan de slag. Zo voelt nieuw leven. Alles is (er) AL. Zonder moeite en met plezier dienstbaar zijn aan wie we werkelijk zijn. Scheppen en nieuw testament maken vanuit die ene bron. We are the one’s we’ve been waiting for.

Het is niet de bedoeling dat wij ‘het oude’ of de matrix, mindfuck of wat dan ook, gespeeld door zogenaamde anderen, gaan afkeuren. Dan keuren we onszelf af en herscheppen we opnieuw ‘oud’ (dualiteit). De kringetjes waarin we draaien. AL is alomvattend, Alles en Allen. Ogen van eenheid helen ‘de lammen en blinden’ (ons beperkte ego-zicht) en zien dat alles Liefde is; wij dus ook. Liefde kent vele vormen. Waar we geen Liefde zien, afkeuren, mogen we 180 graden draaien, naar de bron in ons. Het Universum, jouw unieke wereld, spiegelt je terug wat IN jou nog niet als Liefde wordt herkend.   

Transformatie en synchroniciteit

Het is geen toeval dat op de laatste dag van juni, als ‘De Verbinding’ voltooid is, het oude en nieuwe testament nog eens in mijn wereld aan mij voorbij komen. Dan is het voor de 75e keer Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Beide testamenten, het hele boek, staan symbool mijn het leven. Wat ik waarneem met fysieke ogen, het oude uiterlijke en vergankelijke leven, én de verbinding met het nieuwe, het eeuwig leven. Maria Ommegang is de processie van Maria, het Maria-proces dat ons leidt naar zuiverheid (om AL’s zuivere kanalen te zijn). Prachtig uitgedoste Bergenaren spelen hun rollen, van de val uit het paradijs (Adam en Eva, het begin van het oude testament waar we totaal vergeten wie we zijn) tot het eind van de processie waar we het herboren kind van AL zien in Maria’s armen. Wij zijn die herboren kinderen, zielen; bewust, wakker en spring (vert. bron) levend, voor AL-tijd! We zijn NU IN Leven en hebben het paradijs nooit verlaten.      

Lees ook